SUPORT CLIENTI : + 4.0730.337.000

APOSTILAREA

Apelati la noi cu incredere . Apostilam documente pe tot teritoriul țării .

Oferim consultanta pentru obtinerea apostilei de la Haga . Indiferent ca va aflati in strainatate sau in Romania, prin firma noastra veti putea fi reprezentati atat la Bucuresti, cat si in orice alta localitate din Romania, pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor legate de apostilarea documentelor dumneavoastra. Obtineti apostile si supralegalizari ale actelor dvs. in cel mai scurt timp posibil.

Aplicarea apostilei în România.

Certificarea documentelor cu Apostila este prevăzută de Convenţia de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine.
Apostila dovedeşte că actul pe care a fost aplicat respectă cerinţele de validitate reglementate de un stat.
Pe actele oficiale române se aplică apostila numai în situaţia în care actul respectiv urmează a fi folosit într-un stat care este parte la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, Haga, 1961.

Apostilarea documentelor emise in ROMANIA.

Conform Convenţiei e la Haga din 1961, autorităţile române competente să aplice apostila sunt: tribunalele, prefecturile si camera notarilor.

TIPURI DE ACTE CARE SE APOSTILEAZA LA TRIBUNAL :

1. Hotărâri judecătoreşti (în original/copie legalizată) emise de instanţele judecătoreşti române (hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei);
2. Actele originale emise de Registrul Comerţului, semnate clar şi emise cu antetul Ministerului Justiţiei.
3. Actele originale/copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc.

TIPURI DE ACTE CARE SE APOSTILEAZA LA CAMERA NOTARILOR :

1. Acte notariale (de exemplu: declaraţii notariale, copii legalizate de pe înscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte)

TIPURI DE ACTE CARE SE APOSTILEAZA LA PREFECTURA :

Acte de stare civila
1. Certificate de naştere, în original, emise după 01.01. 1998;
2. Certificate de căsătorie, în original, emise după 01.01.1998;
3. Certifica.te de deces, în original, emise după 01.01.1998
(Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi).

ALTE TIPURI DE DOCUMENTE :

1. Certificate de cazier judiciar, certificate de cazier auto, în original, eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti;
2. Certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, în original, eliberate de administraţiile finantelor publice.
3. Adeverinţe prin care se atesta domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original, eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.
4. Adeverinţe privind componenţa familiei, în original, eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor
5. Actele de studii medii care au fost vizate de Inspectoratul Şcolar in raza caruia este unitatea de invatamant emitenta a actelor de studii.
6. Actele de studii superioare vizate de Ministerul Educaţiei, ramura CNERD
7. Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, în original, vizate de MINISTERUL EDUCATIEI-Serviciul Relaţii Internaţionale;
8. Adeverinţe medicale, în original, vizate în prealabil la DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Bucuresti;
9. Certificate de botez/cununie, în original, vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2;
10. Certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant, în original, vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;
11. Brevete de turism, în original, emise de Autoritatea Naţională pentru Turism;
12. Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti;
13. Adeverinţe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti s-au Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti;
14. Certificatele de traducător, emise de Ministerul Culturii si Cultelor;
15. Adeverinţe emise de O.A.M.G.M.A.M.R. (Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistentelor Medicale din Romania).

IMPORTANT !

Prefectura pune apostila pe documente numai daca actul a fost emis in judetul in care este prefectura sau daca detinatorul are domiciliul in judetul respectiv.